Вітів Віталій Антонович

2014-2018 рр. – аспірантура Національного університету біоресурсів і природокористування України за темою Інформаційні права людини у сфері охорони навколишнього природного середовища: автореф. дис. кандидата юридичних наук 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” (НУБІП)

2015-2018 рр. – Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З 2018 року – адвокат.