Разом зі студентами вивчаємо дисципліну «Екологічна політика і право ЄС»

16 травня 2019 р на базі юридичного факультету НУБІП УКРАЇНИ пройшла Міжнароднанауково-практична конференція «Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України»

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

На конференції було розглянуто проблемні завдання політики і права ЄС у сфері охорони довкілля. З метою імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС необхідним є вивчення досвіду членських країн Європейського Союзу і підготовка нового покоління фахівців, які зможуть ефективно реалізувати екологічну політику ЄС в Україні. Екологічні проблеми є дуже складними в Україні, вони накопичувалися протягом багатьох років, починаючи з часів Радянського Союзу. Україна потребує кращого управління у сфері навколишнього природного середовища з метою покращення екологічної ситуації.

На конференції виступили:

Ладиченко Віктор Валерійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України, координатор проекту Жана Моне програми Еразмус+ «Єкологічна політика і право ЄС» виступив із доповіддю на тему «INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL INFORMATION ACCESS COOPERATION FRAMEWORK»

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Радослав Ханак, JUDr., Начальник юридичного відділу Європейського спільного підприємства для проекту ITER (Агентство ЄС), Теодора Костула, стажер юридичного відділу Європейського спільного підприємства для проекту ITER (Агентство ЄС) виступили із доповіддю на тему «LEGISLATION ON NUCLEAR SAFETY».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Зіха Іржі, к.ю.н., старший викладач факультету менеджменту і економіки Університету Томаша Баті, виступив із доповіддю на тему «WASTE LEGISLATION OF THE EUROPEAN UNION AND ITS REFLECTON IN THE ASSOCIATION AGREEMENT WITH UKRAINE».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Каплова Ольга, к.ю.н., старший викладач факультету менеджменту і економіки Університету Томаша Баті, виступила із доповіддю на тему «МУНИЦИПАЛИТЕТ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТХОДОВ И РЕГУЛЯТОР ОТХОДОВ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Смекалова Ленка, к.ю.н., старший викладач факультету менеджменту і економіки Університету Томаша Баті, виступила із доповіддю на тему «SUPPORT OF THE MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT BY EUROPEAN UNION COHESION POLICY».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Салавор Оксана Мирославівна, учасник проектів FoodPro та EcoPro, к.т.н., доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, виступила із доповіддю на тему «ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ЦІННОСТЕЙ І КРАЩИХ ПРАКТИК ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ В ЄС».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Карнаух Олена Володимирівна, аспірант кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів та природокористування України, адвокат, голова Адвокатського бюро «Олени Карнаух», виступила із доповіддю на тему «ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Ємельяненко Карім Олегович, к.ю.н., керівник Київської обласної дирекції Всеукраїнської асоціації сільських, селищних та міських рад, «ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Кідалова Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів та природокористування України, «ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ ОБ’ЄКТІВ СТРАТЕГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Василевська Анастасія Валеріївна, студентка 1 курсу 1 групи юридичного факультету університету біоресурсів і природокористування України, «МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМТВА». Науковий керівник: старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Кідалова Н.О.

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Екологічна політика і право відіграють важливу роль в європейських інтеграційних процесах. План дій Україна – ЄС передбачає адаптацію українського екологічного законодавства до законодавства ЄС і реалізацію європейської моделі управління і захисту природних ресурсів. Адаптація українського законодавства до законодавства ЄС є однією з основних передумов на шляху до наступних етапів інтеграції, у тому числі майбутнього членства в ЄС.

Беручи до уваги виступи авторів на коференції, реалізація основної мети конференції сприятиме:

  • дослідженням і розповсюдженню інформації про екологічну політику і право ЄС серед молодих науковців і дослідників України;
  • оприлюдненню і розповсюдженню результатів наукового дослідження у спеціалізованих і міжнародних виданнях;
  • реалізації вдалих прикладів екологічної політики і права ЄС.