Збірник тез круглого столу на тему «Забезпечення збереження водних ресурсів в контексті сталого розвитку»