Репортаж з круглого столу «Забезпечення збереження водних ресурсів в контексті сталого розвитку»

12 грудня 2017 року на юридичному факультеті НУБіП України в рамках проекту Жана Моне програми Еразмус+ «Екологічна політика і право ЄС», що виконується на кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства, відбувся круглий стіл на тему «Забезпечення збереження водних ресурсів в контексті сталого розвитку». Захід зібрав у стінах юридичного факультету науковців та практиків з різних регіонів України та закордонних гостей. Проведення круглого столу з проблем сталого водокористування є дуже важливим з точки зору привернення уваги громадськості і всього суспільства до проблеми збереження водних ресурсів зазначив, вітаючи учасників круглого столу, керівник проекту, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Ладиченко Віктор Валерійович.

Репортаж з круглого столу 12.12.2017 1
Репортаж з круглого столу 12.12.2017 2

 

К.вет.н., доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Національного університету біоресурсів і природокористування України Таран Тетяна Володимирівна виступила з доповіддю на тему «Гігієнічне та ветеринарно-санітарне обґрунтування впливу випоювання питної води з використанням пробіотику на організм щурів».

Репортаж з круглого столу 12.12.2017 3
Репортаж з круглого столу 12.12.2017 4

 

У круглому столі прийняли участь також і представники громадських організацій. Представник Житомирщини, Голова ВГО «Народний рух захисту Землі» Васильєв Михайло Леонідович виступив із доповіддю на тему «Кластеризація як механізм формування безпеки води в умовах агроландшафтів». В промові було наголошено, що інклюзивний підхід до управління територіями і, зокрема, водними ресурсами, та кластеризація регіонів (об’єднання зусиль учасників в межах територіального утворення) передбачає залучення населення, громадських організацій та інших суспільних інституцій до процесу моніторингу та контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, мешканців територій за одночасного визначення відповідальності за порушення чинного екологічного господарства на території громад. Формування бізнес-моделі надання земельної ділянки з водними, лісовими чи земельними ресурсами у користування передбачає закріплення в договорі критеріїв визначення якісних характеристик ресурсу як на стадії передачі ділянки власнику  по завершенню договору оренди, так і протягом періоду експлуатації, зокрема через визначення величин додаткової вартості та показників сталого розвитку як на макро-, так і на мікрорівні.

Репортаж з круглого столу 12.12.2017 5

 

У круглому столі взяли участь представники Національного університету харчових технологій, які мають значний досвід роботи в програмах Еразмус+. Зокрема, Якименко Ігор Леонідович, д.б.н., професор, професор кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету харчових технологій присвятив увагу проектам Жана Моне програми Еразмус+. Було підкреслено важливість участі студентської молоді в наукових та освітніх заходах, що проводяться різними ВНЗ в рамках партнерства за програмами Еразмус +. Доповідач відповів на численні запитання присутніх студентів.

Репортаж з круглого столу 12.12.2017 6 Репортаж з круглого столу 12.12.2017 7

 

Галабурда Марія Алімівна, доцент, доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, факультет ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України виступила із доповіддю на тему «Резистентність водних ресурсів як фактор безпечності харчових продуктів у ЄС».

Репортаж з круглого столу 12.12.2017 8 Репортаж з круглого столу 12.12.2017 9

 

Гуляєва Людмила Петрівна, учений секретар, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин і туризму виступила із доповіддю на тему «Зелені ініціативи банківських установ у забезпеченні сталого розвитку».

Репортаж з круглого столу 12.12.2017 91

 

Норочевський Олександр Олександрович, радник з земельних та правових питань ГС «Аграрний союз України» виступив із доповіддю на тему «Способи утворення єдиних масивів земельних ділянок сільськогосподарського призначення за законодавством України». Вченим було зроблено висновок, що незважаючи на відсутність ретельно регламентовано законодавства про порядок утворення єдиних масивів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, практика застосування норм земельного законодавства розробила доволі ефективні способи. Однак, перед законодавцем залишається завдання розробки та запровадження механізмів, які забезпечували захист прав як власників земельних ділянок, які входять до складу масиву, так і землекористувачів для уникнення можливості зловживань з кожної сторони.

 

Заботкіна Катерина Володимирівна, студентка Київського національного торговельно-економічного університету виступила із доповіддю на тему «Угода про асоціацію з Європейським Союзом як рушій забезпечення ефективної політики у сфері захисту водних ресурсів в Україні».

Репортаж з круглого столу 12.12.2017 93
Репортаж з круглого столу 12.12.2017 94

 

В цілому робота круглого столу на тему «Забезпечення збереження водних ресурсів в контексті сталого розвитку» була надзвичайно плідною. Гості відзначили високий рівень міжнародного науково-практичного заходу.

Більшість учасників зав’язали нові дружні контакти, які, безумовно, є запорукою успішного професійного розвитку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *