Участь у 8 міжнародній науковій конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК 2017: ПРОБЛЕМИ БІОЕКОНОМІКИ»

23-24 листопада 2017 року керівник програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне «Екологічна політика проекту і право ЄС», д.ю.н., професор Ладиченко В.В. та учасник програми, к.ю.н., доцент Головко Л.О. прийняли участь у 8 Міжнародній науковій конференції «Сталий розвиток 2017: проблеми біоекономіки», яка відбулася в Університеті імені Олександра Стульгінського, м. Каунас, Литва.

Професор Ладиченко В.В. виступив з доповіддю на тему «Інформаційна політика в екологічній сфері в контексті сталого розвитку України та ЄС». Доцент Головко Л.О. виступила з доповіддю на тему «Імплементація водної політики ЄС в Україні: проблеми і перспективи».

В роботі конференції в якості доповідачів та слухачів взяли участь науковці, викладачі, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, широка громадськість. На пленарному та секційних засіданнях обговорювалося широке коло питань, які стосуються охорони навколишнього природного середовища і екологічної політики ЄС. Особлива увага була приділена наступним питанням: інженерія біосистем та цілісність довкілля, агроінновації та харчові технології, багатофункціональний підхід до сталого використання природних ресурсів, соціальні інновації для розвитку сільської місцевості, охорона водних ресурсів.

Учасники конференції схвально відгукнулися про проект програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне «Екологічна політика і право ЄС» (575523-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE), який реалізується на кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів та природокористування України та побажали успіхів в реалізації проекту.