Ознайомлення студентів з законодавством ЄС у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

21 лютого 2017 року доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Головко Л.О. прочитала дві лекції на тему «Відповідальність за шкоду, нанесену навколишньому природному середовищу у ЄС» та «Екологічна політика ЄС у сфері охорони атмосферного повітря» навчальної дисципліни «Екологічна політика і право ЄС», яка розроблена відповідно до Грантової угоди 2016 – 2535 / 001 – 001 між Освітнім, аудіовізуальним та культурним виконавчим агентством, що діє від імені Європейської Комісії та Національним університетом біоресурсів і природокористування України від 27.10.2016 року.

Ознайомлення студентів з законодавством ЄС у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Під час лекцій студенти ознайомилися з законодавством ЄС у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище, правовим регулюванням відповідальності за шкоду, нанесену навколишньому природному середовищу,європейським досвідом правового регулювання нормування атмосферного повітря, Директивами ЄС у сфері охорони атмосферного повітря. Студенти проявили інтерес до вивчення дисципліни «Екологічна політика і право ЄС» і висловили свої думки щодо стану відповідності законодавства України у сфері якості атмосферного повітря вимогам права ЄС у сфері охорони довкілля.

Ознайомлення студентів з законодавством ЄС у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище. Ознайомлення студентів з законодавством ЄС у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Доцент Людмила Головко