Участь у 5 міжнародній конференції з проблем сталого розвитку 2017

6-7 вересня 2017 року керівник програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне «Екологічна політика проекту і право ЄС», д.ю.н., професор Ладиченко В.В. та учасник програми, к.ю.н., доцент Головко Л.О. представили доповідь на тему «Впровадження європейської екологічної політики в Україні: проблеми та перспективи» на 5 Міжнародній конференції з проблем сталого розвитку 2017, яка була організована Європейським центром сталого розвитку в Римі, Італія.

В роботі конференції в якості доповідачів та слухачів взяли участь представники промисловості, державних органів влади та місцевого самоврядування, представники громадських організацій, викладачі та дослідники з різних країн світу.

Під час заходу було розглянуто питання сучасного стану та викликів у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема інструменти, політика та кращі практики охорони навколишнього природного середовища в членських країнах ЄС, протидії змінам клімату, участі громадян у прийнятті екологічно-значимих рішень.

Представлена Ладиченко В.В. та Головко Л.О. доповідь викликала неабиякий інтерес у учасників конференції.